home.

bestuur.

beleid.

geschiedenis.

gebouw.

jaarverslag.

financieel verslag.

contact.

privacy.

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Langweer

jaarverslag 2019

volgende >

omhoog ^

Onze Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Langweer heeft in 2019 het mooie bedrag van € 5.055,- mogen ontvangen van de donateurs. In 2018 en 2017 was dit respectievelijk € 2.705,- en € 5.923,-    De uitgaven bedroegen slechts € 207,- zodat onze netto inkomsten € 4.848 hebben bedragen.

Een deel daarvan, € 1.500,- hebben wij aan de kerk geschonken als bijdrage aan de restauratie van een cartouche -een houten paneel met familiewapen- van de familie van Hettinga, dat nu, na een afwezigheid van ruim 200 jaar, weer terug is in de kerk van Langweer.

Wij hopen dat in 2020 onze inkomsten op hetzelfde niveau zullen liggen als in 2019. Dit, plus een stukje uit ons vermogen, zal aangewend worden voor een kwart van de kosten voor groot onderhoud en restauratie van het uit 1784 stammende orgel in de kerk. Hiervoor hebben wij € 7.000 toegezegd.

In 2019 hebben wij van een aantal zeer trouwe Vrienden, vanwege hun overlijden, afscheid moeten nemen. Het totaal aantal donateurs is redelijk stabiel gebleven als gevolg van de komst van enkele nieuwe. Eind 2019 stonden er 75 in ons bestand.

In het afgelopen verslagjaar hebben wij, na een lange periode van ziekzijn, ook afscheid moeten nemen van ons bestuurslid de heer R.B.A. Theel. Rob is bijna 10 jaar actief geweest voor onze Stichting.

Per eind 2019 bestond het bestuur uit:

 

J.M. Alma (voorzitter)

E. Uythoven (secretaris)

P. Boer (penningmeester)

J.M. Luijtze-van der Wal (lid)

 

 

Langweer, februari 2020

 

         Drs. J.M. Alma, voorzitter

Cartouche van Hettinga