home.

bestuur.

beleid.

geschiedenis.

gebouw.

jaarverslag.

financieel verslag.

contact.

privacy.

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Langweer

De eerste kerk zal dateren uit de 14de eeuw. De oudste bouwsels waren van hout en met riet bedekte daken.

Kerk en dorp waren vroeger nauw verweven. De grondeigenaren die grondbelasting moesten betalen,

waren ook verantwoordelijk voor de kerkelijke financiën.

De grotere grondeigenaren, waartoe de grietmannen steeds behoorden, kregen in vele kerken een zogenaamde herenbank: onder dak de heren, in de bank ervoor de dames.

 

De huidige kerk, gebouwd in 1777, is de vijfde op deze locatie. Branden, stormen en oorlog (1517) zijn daar de oorzaak van.

Het interieur stamt voor het grootste deel uit de voorgaande kerk, die gebouwd werd in 1663.

In de jaren 1990 werd de kerk grondig gerestaureerd. Daarbij zijn veranderingen aangebracht:

De kerkvloer, een nieuwe nooduitgang vóór in de kerk, maar ook van de hoofdingang werden de deuren

naar buiten draaiend gemaakt.

 

geschiedenis van de kerk

volgende >