home.

bestuur.

beleid.

geschiedenis.

gebouw.

jaarverslag.

financieel verslag.

contact.

privacy.

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Langweer

volgende >

bestuur en adres

RSIN nummer 816213379 (ANBI)

 

adres

Secretariaat Stichting Vrienden

     van het Kerkgebouw Langweer

Bredyk 15

8525 EP Langweer

 

telefoon 0513-499203

email     vriendenkerkgebouwlangweer@gmail.com

website  www.vriendenkerkgebouwlangweer.nl

 

bestuur

drs. J.M. Alma  (voorzitter)

Mw. E. Uythoven-Joren  (secretaris)

P. Boer  (penningmeester)

Mw. J.M. Luijtze- van der Wal  (lid)

 

beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd